Jämställdhet tema på SMR:s medlemsmöte

29 januari 2019
Världen idag

Världen idags artiklar om att Missionsrådet – där många av medlemmarna kommer ur abortkritiska kyrkor och sammanhang – har en formulering om att verka för laglig abort i sin jämställdhetspolicy, har väckt debatt.

Länk till ursprungsartikeln