JO vill se översyn av abortlagen

17 september 2019
Dagens Medicin

Abortlagen tolkas inte på samma sätt av landets vårdpersonal och ansvarande myndigheter, enligt Justitieombudsmannen (JO), som har granskat frågan efter klagomål och en mediedebatt.

Länk till ursprungsartikeln