Justitieombudsmannen vill ha översyn av abortlagen

24 september 2019
Katolskt magasin

Handläggningen av sena aborter aktualiserar både juridiska och medicinska frågor som rör våra grundläggande mänskliga rättigheter. Det skrev chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning nyligen i ett pressmeddelande, där hon efterlyser en översyn av den rättsliga regleringen av abort. Men företrädare för barnmorskor och gynekologer säger blankt nej.

Länk till ursprungsartikeln