Koloniala idéer präglar syn på surrogatmödrars rättigheter

21 oktober 2019
Feministiskt Perspektiv

Både de politiker som argumenterar för och emot att surrogatmödraskap ska tillåtas i svensk sjukvård lyfter kvinnors rättigheter, men ingen tar ansvar för att säkerställa att dessa rättigheter ska gälla även utländska surrogatmödrar. Inte heller den statliga utredningen från 2016, konstaterar Diana Zanzi Ferrando.

Länk till ursprungsartikeln