Kopparöverskott av spiral – en osannolik hypotes

24 januari 2019
Läkartidningen

Med anledning av ett ökat antal biverkningsrapporter från enskilda användare av kopparspiral genomförde Läkemedelsverket nyligen en utredning [1]. Bakgrunden var rapporter av »nya« biverkningar (till exempel trötthet, stress, depression, ångest eller premenstruellt syndrom), symtom som inte tidigare har associerats med spiralanvändning. Inget belägg för orsakssamband framkom mellan användning av kopparspiral och de inrapporterade allmänna symtomen. Inga publicerade studier påträffades som kunde ge stöd för att de beskrivna symtomen orsakades av användning av kopparspiral.

Länk till ursprungsartikeln