Kopparspiral – dags att ta kvinnors symtom på allvar

24 januari 2019
Läkartidningen

Allt fler kvinnor med kopparspiral rapporterar symtom som vid kopparöverskott i kroppen. Forskning behövs för att fastställa kopparnivåer i blodserum och på cellnivå hos kvinnor med symtom på kopparöverskott.

Länk till ursprungsartikeln