Krav inom L och M på att utreda rätt till dödshjälp

10 oktober 2019
Sveriges Radio

Nu lyfts krav i motioner både inför Moderaternas stämma och Liberalernas landsmöte om att legalisera eller utreda frågan om dödshjälp, något som i dag inte är tillåtet i Sverige.

Länk till ursprungsartikeln