Kvinnor tvingas vänta på assisterad befruktning

11 februari 2019
Sveriges Radio

Sedan 2016 får man som ensamstående genomgå assisterad befruktning i Sverige, men det är stora skillnader på väntetiden i olika delar av landet.

Länk till ursprungsartikeln