Läkare behöver mer kunskap i palliativ medicin i grundutbildningen

23 januari 2019
Läkartidningen

Utbildningen i palliativ medicin i nuvarande läkarutbildningar räcker inte för att kunna möta den kliniska verkligheten. Detta bör beaktas vid utformningen av den nya läkarutbildningen.

Länk till ursprungsartikeln