Läkare: ”Etiska frågor kring fosterdiagnostik saknas i debatten”

17 april 2019
Svt.se

Antalet gravida som utför kub-testet för att se sannolikheten att fostret har en kromosomrubbning ökar. Samtidigt har antalet barn som föds med Downs syndrom minskat drastiskt de senaste två åren. Nu efterlyser överläkare i Västernorrland en etisk debatt kring fosterdiagnostik.

Länk till ursprungsartikeln