Livets Marsch - demonstrationer mot abort i olika delar av världen

16 maj 2019
Vatican News

Den årliga Livets Marsch i Rom går av stapeln lördagen den 18 maj. Den är en av flera abortdemonstrationer runt om i världen som går under benämningen Livets Marsch, i önskan att uppmärksamma civilsamhället och politiken på det ofödda barnets rätt till liv.

Länk till ursprungsartikeln