Lovisa donerar sina ägg: ”Ser mig själv som ett verktyg”

03 april 2019
Allas

När 30-åriga Lovisa hörde att det var stor brist på donatorer av ägg bestämde 
hon sig för att ställa upp. Hon har ännu inga egna barn, men kan mycket väl förstå 
saknaden som barnlösa känner. Därför har hon donerat 14 ägg 
som kan användas vid assisterad befruktning.

Länk till ursprungsartikeln