»Man kan göra så mycket nytta i jobbet – med väldigt små medel«

04 januari 2019
Läkartidningen

Elisabeth Olhager, neonatolog, docent och verksamhetschef på Skånes universitetssjukhus i Lund, har fått forskningsanslag för att studera förutsättningarna att minska mortaliteten bland nyfödda i Sverige.

Länk till ursprungsartikeln