Människovärdet kan inte lagstiftas bort

01 mars 2019
Dagens Samhälle

Statens Medicinsk-Etiska Råds föreslår en fast övre gräns för abort för att göra det möjligt att abortera foster efter den tidpunkt då de egentligen kan vara livsdugliga. Det vore att överge den viktiga principen om allas rätt till liv, skriver Magnus Kolsjö (KD). 

Länk till ursprungsartikeln