Mödradöd i Sverige: Vården hade många gånger kunnat vara bättre

30 september 2019
Läkartidningen

Glädjande nog har mödradödligheten globalt minskat med 44 procent de senaste 25 åren. Skillnaderna i världen är dock stora. Livstidsrisken för mödradöd i höginkomstländer beräknas till 1/3 300 jämfört med 1/41 i låginkomstländer [1]. Varje år dör cirka sex kvinnor i Sverige under graviditet eller inom 42 dagar efter avslutad graviditet.

Länk till ursprungsartikeln