Moraliskt haveri

19 februari 2019
Norrköpings Tidningar

Om president Donald Trump kan sägas mycket. En sådan sak är att han ofta har ändrat ståndpunkter. När det kommer till frågan om abort kan skönjas en tydlig skiftning mellan en yngre och en äldre Trump.

Länk till ursprungsartikeln