”MP bör ta ställning mot surrogatmödraskap”

25 april 2019
Svenska Dagbladet

På Miljöpartiets kongress ska partiet ta ställning till frågan om kommersiellt och altruistiskt surrogatmödraskap. Alla riksdagspartier har tagit ställning i frågan antingen för eller emot, förutom vårt parti. Vi uppmanar nu våra partikollegor att ta ställning för ett förbud av surrogatmödraskap, skriver ett flertal miljöpartister. 

Länk till ursprungsartikeln