Nej, feticid är inte att döda barn

02 mars 2019
Dagens Nyheter

DN 2/3 2019. När allt fler extremt för tidigt födda barn kan räddas till livet kan det få konsekvenser också för de sena aborterna. Statens medicinsk-etiska råd har därför lagt fram ett antal förslag som förtjänar en saklig och seriös debatt.

Länk till ursprungsartikeln