NIPT är kostnadseffektivt som första screeningtest

18 januari 2019
Läkartidningen

En artikel i Fetal Diagnosis and Therapy 2018 drar slutsatsen att icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) som första linjens screening är kostnadseffektiv vid ett pris på 260 euro och ger bättre kliniska utfallsmått [1]. Modellen baserar sig på Belgien och omfattar de direkta medicinska kostnaderna av screening, diagnos och komplikationer relaterat till exempelvis fostervattenprov.

Länk till ursprungsartikeln