​Ny statistik visar markant ökning av fosterdiagnoser

26 februari 2019
IT-Halsa.se

Andelen medfödda hjärtfel som upptäcks redan under fosterstadiet har ökat markant i Sverige under de senaste åren, visar nya siffror från kvalitetsregistret Swedcon.

Länk till ursprungsartikeln