Ny studie ska nyansera debatten om surrogatmödraskap

05 november 2019
Uppsala Universitet

Exploatering eller en kvinnas rätt att själv bestämma över sin reproduktiva förmåga? I en aktuell studie om surrogatarrangemang beskriver tolv thailändska kvinnor hur de påverkats av att föda en annan människas barn.

Länk till ursprungsartikeln