Nya kvalitetskriterier ska garantera jämlik palliativ vård i hela landet

17 december 2019
Hufvudstadsbladet

Genom att reglera den palliativa vården hoppas Social- och hälsovårdsministeriet råda bot på bristerna på speciellt mindre orter.

Länk till ursprungsartikeln