”Predikningar hör inte hemma i vården”

15 januari 2019
Dagens Samhälle

Rätten till abort, preventivmedel och fri sexualitet handlar i grunden om kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar. Det är landvinningar som måste försvaras mot de konservativa krafter som nu vädrar luft. Argumentet att nej till samvetsfrihet orsakar bemanningsproblem i vården är ett svepskäl som döljer en mörk agenda.

Länk till ursprungsartikeln