Projekt ska få fler organ att komma till användning

14 mars 2019
Sveriges Radio

 

I Sverige väntar ungefär 800 personer per år på ett nytt organ men bara drygt hundra personer per år genomgår en transplantation. Just nu prövas ett projekt på sjukhus runt om i landet där fler organ skulle kunna komma till användning. Hör Karin Hildebrand, regionalt donationsansvarig läkare Stockholm/Gotland och Öystein Jynge, transplantationskoordinator på Karolinska universitetssjukhuset.

Länk till ursprungsartikeln