Rapport: Noll flickor födda i 132 indiska byar

21 juli 2019
Dagens Nyheter

En rapport från det indiska distriktet Uttarkashi visar att i 132 byar föddes noll flickor under tre månader då det samtidigt föddes 216 pojkar. Den sneda könsfördelningen i Indien är historiskt känd och trots mångåriga åtgärder är problemet fortfarande stort, särskilt i norr.
Länk till ursprungsartikeln