”Rätten till det barn man burit får inte avtalas bort”

20 februari 2019
Dagens Nyheter

Att ryckas från sin moders bröst och föras bort till okända föräldrar är ett stigma som varje surrogatbarn får leva med.

Länk till ursprungsartikeln