Skapa ett rättvist LSS

19 november 2019
Ekuriren

INSÄNDARE Förstår att många väljer att avsluta sitt liv när man inte får ett värdigt liv med livsglädje efter avslag på assistansersättning.

Länk till ursprungsartikeln