Släpp makten över kvinnors livmödrar, regeringen

01 mars 2019
Dagens Samhälle

Den som argumenterar för rätten till abort med hänvisning till att kvinnor ska få bestämma över sina egna kroppar bör rimligtvis vara för surrogatmödraskap.

Länk till ursprungsartikeln