Smer-rapport om dödshjälp togs emot positivt i båda läger

02 maj 2019
Läkartidningen

I slutet av 2017 publicerade Statens medicinsk-etiska råd (Smer) rapporten »Dödshjälp – en kunskapssammanställning« (Smer 2017:2). Syftet var att bidra till en mer faktabaserad debatt i en ständigt levande medicinsk-etisk fråga som den senaste tiden fått ökad aktualitet i och med att allt fler länder inför dödshjälp.

Länk till ursprungsartikeln