”Sortera inte bort foster med Downs syndrom”

20 mars 2019
DN

Allt fler foster med Downs syndrom sorteras bort. Utan att ifrågasätta fri abort måste vi diskutera om vi fått ett samhälle där svaga eller annorlunda barn inte är välkomna till världen, skriver läsaren Nathalie Bencic.

Länk till ursprungsartikeln