Statligt råd vill ha fast abortgräns

28 februari 2019
Sveriges Radio

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, föreslår att regeringen ska utreda om det ska införas en ny fast veckogräns för när abort ska tillåtas.

Länk till ursprungsartikeln