Surrogatmödraskap: ett svårt etiskt dilemma.

25 juli 2019
Göteborgs-Posten

Statens roll i frågan om surrogatmödraskap är att se till barnens bästa, inte de vuxnas. Men finns det inga starka skäl på den grunden för ett förbud så bör det vara tillåtet.
Länk till ursprungsartikeln