Surrogatmödraskap utmanar svensk lag

16 juni 2019
Svenska Dagbladet

”Surrogatmoderskap innebär att en kvinna upplåter sin kropp och blir gravid med den uttalade avsikten att efter barnets födelse överlämna barnet till ett par eller en person som inte själv kan eller vill bära fram ett barn.” Så beskrivs företeelsen i en statlig utredning från 2016. 

Länk till ursprungsartikeln