Svensk modell för barnmorskor kan minska mödradödligheten

14 november 2019
Göteborgs-Posten

Det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra när det gäller att nå en god sexuell och reproduktiv hälsa för kvinnor globalt. Ett sätt att förbättra situationen är att öka den lokala tillgången på välutbildade barnmorskor. Här kan Sverige och svenska lärosäten ta en mer aktiv roll internationellt, skriver bland andra Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet.

Länk till ursprungsartikeln