Syns inte, finns inte?

06 mars 2019
Världen idag

Pennan är mäktigare än svärdet, sägs det, vanligtvis med betydelsen att tankar och ord kan förändra världen mer än våld och krig. Men det finns också tillfällen när pennan kan ge ord en helt ny mening, och därigenom bereda plats för svärdet på områden där allmänheten annars skulle protesterat i förfäran.

Länk till ursprungsatrikeln