Ta bort kopplingen mellan abort och för tidigt födda

22 mars 2019
ETC

I en artikel i Dagens ETC den 12 mars i år ges en enligt vår mening missvisande bild av den rapport som Statens medicinsk-etiska råd (Smer) publicerat om sena aborter. Vi önskar därför korrigera bilden.

Länk till ursprungsartikeln