Timo Soini – den katolske populisten

06 juni 2019
Signum

Vid sidan av den politiska populismen har Timo Soini också gjort sig känd för sina uppenbart icke-populistiska sidor. Att konvertera till katolicismen och att vara abortmotståndare kan knappast räknas som populistiskt i ett finskt enhetssamhälle som så starkt präglas av sekulär version av luthersk religiositet och socialliberalism. Signum träffar Timo Soini under hans sista vecka som utrikesminister för att samtala om populism och om hur hans katolska tro har påverkat hans politiska gärning.

Länk till ursprungsartikeln