Tips som kan stärka lokala etikarbetsgrupper i vården

28 december 2018
Läkartidningen

I det kliniska arbetet uppstår ofta situationer som är etiskt problematiska. Det kan gälla såväl små beslut som stora frågor och/eller vägval med dramatisk betydelse för enskilda eller grupper av patienter och personal.

Länk till ursprungsartikeln