Två tusen aborterade foster hos abortläkare i USA

16 september 2019
Signum

Polisen har inlett en utredning efter att kvarlevor från mer än 2 000 aborterade foster har återfunnits hemma hos abortläkaren Ulrich Klopfer, känd för att genomföra sena aborter, i Will County i den amerikanska delstaten Illinois. Klopfer avled i början av september. Nio dagar senare kontaktades undersökningsdomaren i Will County av en advokat som företrädde familjen och uppgav att ”medicinskt bevarade kvarlevor av foster” hade upptäckts på den avlidnes egendom och nu behövde avlägsnas på rätt sätt.

Länk till ursprungsartikeln