"Tydlig trend att abortmotståndet mobiliserar"

20 maj 2019
Kristianstadsbladet

USA, Guatemala, Polen – och Norge. På flera håll i världen blir abortmotståndet allt synligare och mer organiserat. Rörelsens motor består bland annat av amerikansk finansiering.

Länk till ursprungsartikeln