Utan livsduglighet blir aborträtten gränslös

16 mars 2019
Dagens Samhälle

Om människovärdet är detsamma för ett för tidigt fött barn, som för ett barn som fötts levande efter sen abort, hur kan det då vara etiskt försvarbart att neka det senare rätten till liv, frågar Brita Storlund och Cecilia K. Björfjell på organisationen Människovärde apropå slutsatserna i Smers rapport: ”Livstecken efter sen abort”.

Länk till ursprungsartikeln