Utländsk dom om surrogatfödsel erkänns av HD

17 december 2019
Hallands Nyheter

En svensk kvinna som fick barn genom en surrogatmamma i USA ska ses som barnets rättsliga förälder, slår Högsta domstolen fast.
– Man sätter barnets bästa och rätt till privatliv i första rummet, säger forskaren Erik Mägi.

Länk till ursprungsartikeln