Utvidgad rätt till vårdvägran i Norge?

11 februari 2019
Svensk Juristtidning

En svensk betraktelse av rätten till vårdvägran i Norge utifrån det s.k. ”spiralmålet”.

Länk till ursprungsartikeln