Vad är våra gener värda?

25 april 2019
Tidningen Syre

I min familj finns en sällsynt diagnos som kan spåras till urgamla mutationer, den förekommer i flera arter och påminner om ett gemensamt ursprung. Diagnosen yttrar sig i spegelvända eller unikt arrangerade organ; ett spektrum mellan situs solaris och situs inversus. En teori talar för att de sällsynta generna har överlevt som evolutionär strategi; ett naturens sätt att laborera med fysiologisk flexibilitet.

Länk till ursprungsartikeln