Vänsterfeminismen är flexibel i sina angreppssätt

03 juni 2019
Dagens Samhälle

När argumenten tryter tar kommer lögnerna och attackerna. Låt mig vara tydlig: Kristdemokraterna står bakom den svenska abortlagstiftningen och samvetsfrihet är inte en framkomlig väg för svensk hälso- och sjukvård, replikerar vårdutvecklingsrådet i Region Stockholm, Ella Bohlin (KD).

Länk till ursprungsartikeln