Vårdvägran maskeras som "frihetsfråga"

13 november 2019
Upsala Nya Tidning

Debatt Skydda patienterna från fördömande "samvetsfrihet" och skriv in vårdvägran i sjukvårdslagstiftningen, skriver två liberaler.

Länk till ursprungsartikeln