Vårdvägrarnas försvarare rycker ut

19 juli 2019
Östra Småland Nyheterna

Kvinnokliniken i Karlskrona har infört ett stycke i anställningskontraktet som nyrekryterade läkare, barnmorskor och undersköterskor måste skriva under. Där intygar de att de ställer sig positiva till att medverka vid aborter. Detta har väckt två motsatta reaktioner.
Länk till ursprungsartikeln