Värna rätten till en god vård – även vid sena aborter

11 mars 2019
Dagens Samhälle

En del av förslagen i Statens medicinsk-etiska råds (Smer:s) analys av etiska frågor vid sena aborter är värda att pröva medan andra är mer bekymmersamma. Vi måste hålla hårt i principen om allas rätt till en god vård – även för kvinnor som ska genomgå en sen abort, skriver RFSU:s förbundsordförande Hans Linde.

Länk till ursprungsartikeln