Vårt samhälle präglas av en egoistisk tidsanda – även ofödda barn har mänskliga rättigheter

04 januari 2019
Sundsvalls Tidning

Replik till Karin Bergkvists ledare liberal "Friheten att göra abort är under attack – kvinnors rätt till sin egen kropp inte självklar".

Länk till ursprungsartikeln