Vatikanen organiserar konferens om prenatal diagnostik

22 maj 2019
Signum

Från och med torsdag kommer en internationell konferens i Vatikanen att diskutera risker och möjligheter med prenatal diagnostik. Enligt programmet, som offentliggjordes under måndagen, kommer det att handla om medicinska diagnos- och terapitekniker, etiska frågor och den psykologiska uppföljningen av de berörda paren.

Länk till ursprungsartikeln